Document Category: Den gamle sinte mannen

Vefsn

Deinn gamle sinte main’n kjæm te Stordal’n i morro

Kristiansund

Deinn gamle sinte main’n kommer te Stordal’n i morra

Innherred

De derren gammel fulkailln kjæm åt Stordal’n i morra

Bergen

Den gamle sinte mannen kommer til Stordalen i morgen