Document Category: Jeg har ikke sett henne

Oslo

Je’ ha’kke sett henne i kveld

Vefsn

E ha’kkje sett ho i kveld

Bergen

Eg ha’kkje sett hon i kveld